Hotline: (+84 8) 3821 7919

English

Dịch vụ tư vấn đầu tư - Xuất nhập khẩu


 1. 1.      Tư vấn đầu tư, hải quan, thủ tục xin giấy phép đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, dịch vụ hảng hóa, tìm kiếm đối tác cho các nhà đầu tư…
 • Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu vả thủ tục hải quan hoặc đảm nhận dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói cho các nhà đầu tư.
 • Hỗ trợ hoặc đảm nhận thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các nhà đầu tư、nhà sản xuất nhằm giúp đối tác nhập khẩu được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi dành cho hàng hóa có xuất xứ Việt Nam…

 


 1. 2.      Cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu – Thủ tục hải quan trọn gói
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng kinh doanh.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng đầu tư.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng chế xuất, hàng xuất nhập khẩu tại chỗ.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch (công ty, cá nhân).
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng tạm nhập – tái xuất .
 • Đặc biệt cung cấp dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư, xác định tính đồng bộ của hệ thống máy móc thiết bị nhập khẩu.